dugnad 09 019
Velkommen til Østhusvik båtforening´s nettsider

På våre nettsider vil du finne informasjon om Østhusvik båtforening. Foreningens e-mailadresse er: post@osthusvikbatforening.no

For båtturister som ønsker å besøke havnen i Østhusvik finner du mer informasjon i menyen til venstre under "Gjestebryggen".

!

Bilde fra dugnad 2013

!

Påminnelse fra Havnesjefen

!

 

-          Stram opp fortøyningene før høst og vinterstormene! Dette gjelder i særlig grad akter fortøyning og spring. Prøv å sentrere båten i båsen med strammest mulig fortøyning akter/spring fortøyning.  Noen av båsene er relativt smale i forhold til båten, her kan en bruke bøylen som er lengst fra båten (til akter fortøyning) på gangbar utrigger. Dette gir bedre vinkel.

Det har ingen betydning om en da krysser fortøyningen til nabobåten.

Det er noen medlemmer som ikke har strammet opp, og dette belaster anlegget unødvendig i hardt vær.

 

Minner og om kravet til strekk-avlaster på alle fortøyningstau.

 

 


 

 

Bom i båtopptrekket

!
På dugnaden våren 2011 har vi montert bom i båtopptrekket. Vi vil med dette markere at opptrekket tilhører båtforeningen og er primært for foreningens medlemmer. Selv om det er mulighet for å låse bommen er det ingen planer om det på nåværende tidspunkt. Opptrekket benyttes svært hyppig av ikke medlemmer, vi synes det er helt i orden. Imidlertid ber vi om at personer som ikke medlemmer betaler en avgift til ØBF på kr. 50,- når båtopptrekket benyttes. Pengene kan legges i metallboksen som henger på stolpen like ved opptrekket. For medlemmer i ØBF er det gratis (ligger i medlemskontingenten) å bruke opptrekket.