Havnebulletin

Havnebulletin 2-2020

Stram opp fortøyningene før høst og vinterstormene! Dette gjelder i særlig grad akter fortøyning og spring. Prøv å sentrere båten i båsen med strammest mulig fortøyning akter/spring fortøyning.  Noen av båsene er relativt smale i forhold til båten, her kan en bruke bøylen som er lengst fra båten (til akter fortøyning) på gangbar utrigger. Dette gir bedre vinkel.

Det har ingen betydning om en da krysser fortøyningen til nabo båten.

Det er noen medlemmer som ikke har strammet opp, og dette belaster anlegget unødvendig i hardt vær.

Minner og om kravet til strekk-avlaster på alle fortøyningstau.