HAVNEBULLETIN


HAVNEBULLETIN

MARS 2023

Torsdag 2 mars ble årsmøte for Østhusvik Båtforening avholdt på Sjøberg Feriesenter klokken 19.00.

14 medlemmer stilte, og møtet ble gjennomført i god stemning der alle forslag ble enstemmig vedtatt.

Kaffe og fiskesuppe ble servert.

Det er en del utfordringer i driften av båtforeningen. Mange står på venteliste, mens plasser kan være opptatt av båter/båtplasser som ikke brukes eller båter som ikke ettersees og uten merking av båtene er det vanskelig å vite hvem som er eier av noen båter.

Det er og mange som ønsker strøm til båten utover vinterstrømmen som tidligere Havnereglement beskrev.

Det ble derfor vedtatt to endringer i Havnereglementet;

Punkt 10.

Alle båter skal registreres i Småbåtregisteret eller Skipsregisteret og påføres merke (registreringsnummer).

Punkt 9.

Alle med båtplass er ansvarlig for forbruket på sitt strømuttak og forbruket avleses og faktureres årlig i henhold til avlesing.

I Vedtektene ble følgende punkt endret;

9.2. Medlemmet varsles skriftlig på epost om oppsigelse av båtplass. Dersom det ikke oppnås kontakt pr epost, skal styret sende rekommandert brev om oppsigelsen av plassen.

Det ble vedtatt endringer i satsene for gjestebåter, der tilkobling til strøm og havneavgift betales separat og etter størrelsen på båten.

Vennlig hilsen

Leif Nesheim

Formann ØBF

Østhusvik 7.3.2023

Minner og om kravet til strekk-avlaster på alle fortøyningstau.