Søknad om båtplass

Kjære søkere.

Østhusvik Båtforening har nedfelt i sine vedtekter og dets tillegg kriterier for tildeling av plasser i havna til Østhusvik Båtforening.  Østhusvik Båtforening er etter vedtektene en interesse organisasjon for båtfolk med fast bopel på Østhusvik. Fast båtplass kan kun tildeles til de som har sin faste bopel innenfor ØBF’s virkeområde (se vedlegg) som i hovedsak utgjør østre del av Rennesøy. 

I sammenhegn med leieplasser er det to lister. En for dem med fast bopel på Østhusvik og en for dem som ikke har det. Plassene i havna blir fordelt først til dem fra Østhusvik listen. Hvis det er ledige plasser etter dette blir leietakere hentet fra den andre listen.

Østhusvik Båtforening har to fordelingsrunder for leieplasser i havna. De første  periodene er sommersesongen som er fra påske til 15 oktober og helårsleie. Disse blir fordelt på fordelingsmøte rundt 20 mars. Den andre er vintersesongen som er fra 15 oktober til påske som blir fordelt månedskifte september/oktober.

Søknader som skal behandles må være inne hos sekretær for Østhusvik Båtforening senest 7 dager før fordelingsmøtet.

 Fastplassene blir fordelt ved fordelingsmøtet i mars i henhold til vedtektene.

For søknad send oss epost: post@osthusvikbatforening.no