Om oss

Foreningens formål er å samle båtinteresserte i å arbeide for å:

  • skape et godt båtmiljø.
  •  drive, utvikle og vedlikeholde båthavnen på Østhusvik.
  • sørge for sikker båthavn og opplagplass for medlemmenes båter.
  • utbre kjennskap til lokalfarvannet, ved turer og felles arrangementer.
  • sikre friarealer og bekjemper forurensning av sjø og strender.
  • utbre kunnskap om sjøvett og båtmateriell.

Samarbeide med lokale myndigheter og andre for å løse aktuelle oppgaver innen rammen for formålet.

Kontakt oss her: post@osthusvikbatforening.no