Styremedlemer

2020-2021

Formann:
Terje Huseby
Mobil: 90 03 11 75
E-post: terje@huseby.eu

Varaformann:
Lene Bø Pedersen
Mobil:
E-post:

Sekretær:
Rune Østhus
Mobil:
E-post:

Havnesjef:
Martin Ask
Mobil:
E-post:

Styremedlem:
Geir Kallmyr
Mobil: 93 48 82 23
E-post: geir.kallmyr@gmail.com

Varamedlem:
Ståle Ingvartsen
Mobil:
E-post:

Varamedlem:
Morten Hanasand
Mobil:
Epost:

Revisor:
Magne Helland
Mobil:
E-post:

Vara
Einar Ask
Mobil:
E-post:

Valgkomité: Tor Øyvind Ask, Geir Ullenes & Martin Ask