Styremedlemer

2022-2023

Formann:
Leif Nesheim
Mobil: 90544936
E-post:

Varaformann:

Mobil:
E-post:

Sekretær:
Einar Ask
Mobil:95936504
E-post:

Havnesjef:
Ståle Ingvartsen
Mobil: 96046230
E-post:

Styremedlem:
Tom Eirik Ask
Mobil: 91589083
E-post:

Varamedlem:
Geir Kallmyr
Mobil: 93488223
E-post:

Varamedlem:
Endre Edvindsen
Mobil:41369911
Epost:

Revisor:
Magne Helland
Mobil:
E-post:

Vara

Mobil:
E-post:

Valgkomité: Tor Øyvind Ask, Geir Ullenes & Martin Ask